Art Cage

S premišljeno uporabo vizualnih pojmov in podob načrtujemo 
najrazličnejša avdiovizualna sporočila.

Dobro oblikovana sporočila nas usmerjajo, nagovarjajo in motivirajo, lahko pa nas s svojo lepoto in domiselnostjo razveseljujejo in poživijo ter pripravijo k razmišljanju.Delo oblikovanja vizualnih sporočil je ustvarjalno in odgovorno delo, kot žlahtna simbioza med intelektualnim in praktičnim, zato na to področje sporazumevanja vpeljujem smiselni red, sporočanje kultivira, informacije pa so zato lahko krajše in učinkovitejše.


  
 
 
ULTIMO IMPERIO - Art Cage

To help visualize social distancing guidelines, residents in Singapore are using tape to demarcate many outdoor common areas and shopping centers.

Large dots designate where to stand when waiting to check out, and benches and steps feature rectangles identifying open seats. An unintended side effect of these safety measures, though, is that the tape itself becomes an architectural element.

The account @tape_measures has been compiling photo submissions from the country, showing how geometric additions are altering public spaces with the use of simple X’s and more complex systems of arrows, boxes, and lines. For more of the architectural transformations inspired by social distancing, head to Instagram.

 

Social Distancing

Social Distancing

Social Distancing

Social Distancing

Social Distancing

Social Distancing

 

Art | Craft | Design

By GRACE EBERT
All images © natgeeoh and used with permission.
Article taken via [Kottke]

WE SCALE YOUR BUSINESS
Digital Marketing & Design