fbpx
Digitalni Marketing

Vavčer za
digitalni razvoj
VAV-8

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost
oz. prihodki od prodaje.
Od vključno 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.


  
 
 
Digitalni marketing

VAVČER ZA DIGITALNI RAZVOJ

 

Javni sklad RS za podjetništvo za obdobje 2019 -2023 razpisuje nepovratna sredstva v višini 2.000.000,00 EUR za področje digitalnega marketinga.

Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjeno predvsem za uvajanje digitalnega marketinga v vašem podjetju, s čimer se bo povečala vaša konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.