Blog

VAVČER ZA DIGITALNI RAZVOJ

 

Javni sklad RS za podjetništvo za obdobje 2019 -2023 razpisuje nepovratna sredstva v višini 2.000.000,00 EUR za področje digitalnega marketinga.

Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjeno predvsem za uvajanje digitalnega marketinga v vašem podjetju, s čimer se bo povečala vaša konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati

Vavčer za digitalni marketing lahko pridobijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

Poleg tega je potrebno izpolnjevati še nekatere druge pogoje, med katere spadajo:

  • sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
  • vsaj ena zaposlena oseba (lahko samozaposlena);
  • poravnane finančne obveznosti;
  • prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja;
  • prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
  • prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih
  • javnih virov.

Katere projekte pokriva vavčer za digitalni marketing


Vavčer za digitalni marketing lahko izkoristite za sofinanciranje naslednjih naročil:


  • izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika – minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

  • izdelava nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika – minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
   vzpostavitev lastne spletne trgovine – minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  • vzpostavitev lastne rezervacijske platforme – minimalna višina subvencijeza vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  • Slovenski podjetniški sklad vam sofinancira upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek pa morate zagotoviti upravičenci. Podjetju se izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelji dobite sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

 

 

V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal želeni projekt. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH) se dobro zaveda, kako težavni so lahko prvi koraki, zato so skrbno izbrali kompetentne partnerje, ki vam pri tem lahko pomagamo.

V katalogu strokovnjakov, ki so kakovostni, usposobljeni in izkušeni za digitalno transformacijo in med njimi je od julija 2019 registrirano tudi naše podjetje.

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

 


Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo skozi celoten proces pridobivanja Vavčerja vse do realizacije projekta.


icon mail  info@ultimoimperio.comKontaktirajte nas preko Skype aplikacije

logo skype

 


 logo    regionalni razvoj    MGRT


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več podrobnosti si lahko preberete na: www.eu-skladi.si


info

Pogled ogledov prispevkov
1540493